MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity 7. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity 7. lekce

Téma: Jak mysl vytváří realitu a jak si vychutnat radost

V této lekci se zaměřujeme na rozvoj schopnosti být pozorovatelem své vlastní mysli. Naučíte se uvědomovat si jak mysl vytváří vaši realitu. Naučíte se používat kolo uvědomění. Naučíte se jak si vychutnat radost pomocí tělesně zakotveného prožívání radosti.

Videopřednáška k 7. lekci

Úkoly pro 7. lekci

1) V následujícím týdnu cvičte každý den, jedenkrát denně meditaci vsedě buď podle audionahrávky nebo podle textových instrukcí.

Audionahrávka k meditaci vsedě: Meditace vsedě

Textové instrukce k meditaci vsedě: Postup meditace vsedě

2) V následujícím týdnu cvičte každý den cvičení tři koše radosti alespoň jedenkrát za den.

Audionahrávka ke cvičení Tři koše radosti: Tři koše radosti

3) V následujícím týdnu si každý den uvědomte jednu nepříjemnou nebo stresující událost v době, kdy se odehrává. Později si ji podrobně zaznamenejte do pracovního listu nebo osobního deníku podle následující osnovy:

  • Jaký zážitek to byl?
  • Uvědomovali jste si své pocity, když se událost odehrávala?
  • Co nejpodrobněji popište, jaké byli vaše tělesné pocity během tohoto zážitku.
  • Uvědomovali jste si své myšlenky, když se událost odehrávala?
  • Jaké myšlenky máte v mysli teď, když událost zapisujete?

Pracovní list ke 3. cvičení: Pracovní list nepříjemné zážitky

 

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity – 6. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity – 6. lekce

Téma lekce: Život je plný zdrojů. Stavějte na tom co se daří. Udělejte si přehled svých zdrojů pro zvládání těžkostí a naučte se věnovat pozornost tomu co se daří.

Videopřednáška k 6. lekci

Úkoly pro 6. lekci

1) Cvičení tři dobré věci: celý týden si každý večer zapište tři věci, které se podařili. Mohou to být maličkosti i významné věci. (např Stihnul jsem na poslední chvíli autobus. Udělal jsem radost dceři malým dárkem. Dokončil jsem projekt na kterém pracuji již týden.) Ke každému dobrému zážitku si napište proč se to podařilo, co byli ingredience či zdroje úspěchu? (Např. Autobus jsem stihnul protože mám dobrou kondičku a dokázal jsem v kuse kilometr běžet). Po týdnu si udělejte ohlédnutí, co vám cvičení přineslo a klidně v něm pokračujte dále.

2) Cvičení učíme se z potíží: celý týden si každý večer zapište jednu nepříjemnost a přistupte k ní jako ke zkušenosti, jako k životní lekci. Nemusí to být nic náročného. (Např. zapoměl jsem si doma mobil. Nahromadila se mi práce. Cestou domů jsem zmokl.) Zodpovězte si následující otázky: Co vám pomohlo nepříjemnost zvládnout? Co jste pro to udělali? Jaké své zdroje a silné stránky jste pro její zvládnutí využili? Co jste se díky této zkušenosti naučili?

3) Vytvořte si vlastní hvězdu životních kotev. Ke každé oblasti si napište své zdroje. Přemýšlejte nad svými zdroji a tím jak je můžete ve svém životě využít. Kdy, kde a jak vám mohou pomoci. Nejde o to mít dokonalý seznam ale o to naučit se o různých zdrojích přemýšlet.

Pokud narazíte na překážky, využijte možnost konzultací k absolvování tréninku.