Supervize

Poskytujeme supervizi v sociálních službách. Supervizor Bc. Michal Šalplachta DiS. Má dlouhodobou zkušenost práce v sociálních službách, absolvoval psychoterapeutický výcvik a výcvik v supervizi. Jako supervizor poskytuje podporu řadě organizací sociálních služeb od roku 2009.

Akreditované kurzy MPSV

Nabídka akreditovaných kurzů: Katalog kurzů pro sociální oblast

Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

Aktuální nabídka otevřených kurzů pro sociální služby

 

Přehled akreditovaných kurzů

 • Co byste měli vědět o mozku – úvod do neurověd pro zaměstnance sociálních služeb (8 hodin)
 • Focusing ke zvládání stresu a emocí 1 (8 hodin)
 • Focusing ke zvládání stresu a emocí 2 (16 hodin)
 • Komplexní přístup ke zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření (8 hodin)
 • Komunikace s lidmi s duševním onemocněním (16 hodin)
 • Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 (8 hodin)
 • Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 (16 hodin)
 • Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí (32 hodin)
 • Péče zaměřená na člověka (24 hodin)
 • Plánování zaměřené na člověka (24 hodin)
 • Psychiatrické minimum (16 hodin)
 • Psychosociální rehabilitace (24 hodin)
 • Úvod do preterapie (8 hodin)