MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti

MBSR – Mindfulness based stress reduction

lektor: Michal Šalplachta (Certifikovaný výcvik trenérů MBSR)

Nejbližší termíny:

V Uherském Hradišti trénink zahajuje 12. září 2022Vždy v pondělí od 17:00 do 20:00

Online verze tréninku zahajuje 15. září 2022. Vždy od 18: do 21:00, přes program Zoom (je nutná kamera a mikrofon)

Pokud máte o trénink zájem,

přihlašujte se na kzs@centrum.cz nebo tel. 774 878 063

Bližší informace

MBSR je unikátní vědecky ověřený osmitýdenní léčebný program snižování stresu pomocí všímavosti (mindfulness). Tento program vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity v Massachusett.

„Pokud jste ochotni vyjít bolesti (emoce, utrpení, stres) vstříc, přijmout ji, pozorovat ji, a neutíkat od ní, může vás toho hodně naučit. Především se naučíte, jak s ní pracovat. Zjistíte, že bolest není statickým prožitkem, neustále se mění. Uvidíte, že počitky jsou jen tím, čím jsou, a vaše myšlenky a pocity jsou něčím odděleným od těch počitků. Zjistíte, že vaše mysl může hrát velkou roli ve vašem utrpení, a také může hrát velkou roli ve vašem osvobození od utrpení. Toto všechno vás může bolest naučit.“            Jon Kabat-Zinn, z knihy Život samá pohroma

Mindfulness, česky všímavost nebo plné uvědomění, je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Díky tréninku mindfulness se naučíte zastavit, zklidnit a zakotvit v přítomném okamžiku. Více si užijete to, co děláte. Zlepšíte soustředění, pozornost a schopnost se rozhodovat. Naučíte se zvládat stres, emoce a zatěžující myšlenky. Získáte větší sebevědomí a zlepšíte své vztahy.

V ceně je také jedno celodenní tréninkové setkání. Pro vstup do programu je nutné absolvovat úvodní setkání, které může být osobně nebo online.

Organizace programu:

 • Trénink je rozdělen do 8 setkání jednou za týden v délce 2,5-3 hodiny.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážních materiálů v rozsahu cca 45 minut denně.
 • Součástí programu je jedno celodenní tréninkové setkání.
 • Před vstupem do programu je nutné absolvovat úvodní setkání. Účast na úvodním setkání je zdarma.

Cena: Je stanovena dle principů dobrotivosti a soucitu na základě vašich příjmů dle následujícího pravidla:

 • Při příjmu do 10000,- Kč je vaše platba 2400,- Kč.
 • Při příjmu do 15000,- Kč je vaše platba 3200,- Kč.
 • Při příjmu do 20000,- Kč je vaše platba 4000,- Kč.
 • Při příjmu do 25000,- Kč je vaše platba 4800,- Kč.
 • Při příjmu do 30000,- Kč je vaše platba 5600,- Kč.
 • Při příjmu nad 30000,- Kč je vaše platba 6400,- Kč.

Platbu je možné rozdělit na dvě splátky

Vědecky ověřené přínosy tréninku mindfulness

Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému, snižuje bolest, snižuje míru stresu. Využívá se k léčbě duševních i tělesných obtíží.

Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí a zmírňuje depresivní stavy. Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci – neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi.

Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy, emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí.

Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti, zlepšuje paměť, posiluje kreativitu, a schopnost sebeřízení.

Dokonalejší mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním fungování a s pozitivními emocemi. Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností. Zpomaluje stárnutí mozku.

 

Úvodní setkání k tréninku MBSR

Úvodní setkání k tréninku MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti seznamuje s obsahem tréninku, jeho strukturou a podmínkami. Slouží také k posouzení vhodnosti tréninku pro vás.

Na úvodním setkání k tréninku se dozvíte více o tom, co je to mindfulness a jak vám může trénink pomoci. Vyzkoušíte si jednoduché cvičení.

Délka setkání 30-60 minut.

Na setkání je třeba se přihlásit

Pokud máte o úvodní setkání zájem, hlaste se na kzs@centrum.cz nebo tel. 774 878 063

Pokud vám čas nevyhovuje, můžete se domluvit na individuálním setkání.

Termíny pro osobní setkání v Uherském Hradišti Protzkarova 51. (4. Patro)

22.8.2022 v 18:00

5.9.2022 v 18:00

Termíny pro online setkání – po přihlášení vám zašlu odkaz přes Zoom

1.9.2022

8.9.2022