Co je to proaktivita

Proaktivita je naučitelný způsob přemýšlení a řešení situací. Trénink proaktivity podporuje převzetí odpovědnosti, aktivnost, iniciativnost, orientaci na cíl, zlepšuje schopnost sebeřízení, plánování, učení se z vlastní zkušenosti, práce na vlastním rozvoji, učí těžkosti zvládat jako výzvu, zlepšuje schopnost dosahovat vytyčených cílů.

Proaktivita bývá definována jako opak reaktivity. Reaktivitu si můžeme představit jako reagování na základě toho co se stalo, je orientovaná na minulost, bývá spojována s pasivitou a reaktivními vzorci chování, defenzivitou a hledáním problému či viníka.

Proaktivita je naopak zaměřena na to „co chci, aby se stalo“, je tvořena třemi hlavními atributy: začínání u sebe (self-startink), orientace na změnu a zaměření na budoucnost.

Být proaktivní znamená vzít do svých rukou kontrolu nad tím, aby se věci staly, spíše než sledovat, co se stalo. Dalšími atributy proaktivity jsou iniciativa, aktivita, předjímání, motivovanost, vědomí a zaměření na cíl.

Greenglassová definuje proaktivního člověka, jako nezávislého na štěstí nebo vnějších okolnostech, a jako člověka, který věří, že jeho štěstí je jeho odpovědnost. Toto proaktivní přesvědčení se skládá ze dvou částí: Život řídí jedinec a Život je plný zdrojů.

Tréninkový program: MaPT – Mindfulness and Proactivity Training