Naše poslání

Pomáháme zvládat stres a využít ho k růstu tak, aby lidé ve svém životě měli:

 • Spokojenost místo stresu
 • Radost místo úzkosti
 • Sebeúctu místo méněcennosti
 • Soustředění místo roztěkanosti
 • Uvolněnost místo napětí
 • Lásku místo lhostejnosti
 • Seberozvoj místo stagnace
 • Smysl místo zmatku
 • Svobodu místo svázanosti
 • Energii místo únavy
 • Naplnění místo prázdnoty
 • Otevřenost místo uzavřenosti

Naše vize

Posláním Kliniky zvládání stresu je zvýšit úroveň duševního zdraví a duševní pohody v České Republice, snížit dopady stresu na zdraví a snížit výskyt onemocnění způsobených stresem.

Naše mise

Svou činností chceme přispět k rozvoji životní pohody, duševního, tělesného i sociálního zdraví. Naším cílem je naučit jednotlivce i organizace zvládat stres a tím nejen snížit negativní dopady stresu na jejich zdraví, vztahy, finance a životní pohodu, ale pomoci využít stres k rozvoji a růstu. Dalším cílem je zajistit dostupnost psychoterapie a tréninků zvládání stresu široké populaci. Ve svém přístupu preferujeme komplexní a celostní přístup ke zvládání stresu. Při naší práci propojujeme západní a východní tradice zvládání stresu. Svou činností chceme rovněž přispět k vývoji, výzkumu a šíření efektivních způsobů zvládání stresu a podpory duševního zdraví.

Náš přístup

V našem přístupu jsme zaměřeni na člověka, kterého vnímáme v jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě. Zaměřujeme se na způsob jakým člověk ve své jedinečnosti prožívá sebe, svět a druhé lidi.

Naše filosofie

Odráží víru, že každý člověk je potencionálně dobrý a že každému člověku je vlastní bytostná tendence, jež nás vede ke zdraví, osobnímu růstu a osobnímu štěstí. Stres a konflikty vnímáme jako přirozenou součást života, jeho nezvládání vede k utrpení, jeho zvládání k rozvoji a růstu.

Naše hodnoty

Svoboda a v ní obsažená zodpovědnost za sebe, naše vztahy a za svět, který vytváříme.

Štěstí, jež je potencionálně přístupné všem lidem.

Bezpodmínečné přijetí každého člověka jako dobré bytosti bez podmínek tohoto přijetí.