Poskytujeme psyhologické poradenství a psychoterapii

Forma: individuální – rodinná – skupinová – telefonická – online

 • Při zvládání stresu
 • Při osobní krizi
 • Při zvládání emocí
 • Při problémech v mezilidských vztazích
 • Při duševních potížích jako je deprese, úzkosti, fobie, obsese, závislosti, schizofrenie
 • Při psychosomatických potížích

Poradenství a psychoterapie směřují k lepšímu a zdravějšímu zvládání života, k osobnostnímu růstu, vnitřní svobodě, k pocitu spokojenosti, k uspokojivým mezilidským vztahům a k úlevě od projevů stresu a duševních potíží. Nabízejí možnost jak lépe porozumět sobě, světu a druhým lidem.

Při poradenství a psychoterapii vycházíme z kombinace následujících přístupů:

 • PCA – na člověka zaměřený přístup C.R. Rogerse
 • PBSP – psychomotorická psychoterapie podle Pessa a Boydnové
 • Fokusing – rozvíjení tělesně zakotveného prožívání a všímavosti
 • Mindfulness – rozvoj plného uvědomění
 • Arteterapie – zpracování osobních témat skrze neverbální výtvarné techniky
 • Krmení démonů v pěti krocích – práce na integraci vlastního stínu (odmítané části sebe)

V průběhu poradenství a psychoterapie pracujeme s osobními tématy, s tělesně zakotveným prožitkem, se sny, s tělesnými reakcemi, osobní a rodinnou historiií.

Objednat se můžete nejlépe telefonicky na telefonním čísle 774 878 063 nebo na e-mailu: kzs@centrum.cz

 • Individuální konzultace

Délka jednoho setkání je 50 minut. Cena jedné konzultace se odvíjí od vašeho měsíčního příjmu podle následujícího pravidala: Příjem do 10.000 – 300,- Kč do 15.000 – 400,- Kč, do 20.000 – 500,-Kč, do 25.000 – 600,- atd. Výši příjmu nedokládáte jen oznámíte kolik budete platit.