Poskytujeme psyhologické poradenství a psychoterapii

Forma: individuální – rodinná – skupinová – telefonická – online

 • Při zvládání stresu
 • Při osobní krizi
 • Při zvládání emocí
 • Při problémech v mezilidských vztazích
 • Při duševních potížích jako je deprese, úzkosti, fobie, obsese, závislosti, schizofrenie
 • Při psychosomatických potížích

Poradenství a psychoterapie směřují k lepšímu a zdravějšímu zvládání života, k osobnostnímu růstu, vnitřní svobodě, k pocitu spokojenosti, k uspokojivým mezilidským vztahům a k úlevě od projevů stresu a duševních potíží. Nabízejí možnost jak lépe porozumět sobě, světu a druhým lidem.

Při poradenství a psychoterapii vycházíme z kombinace následujících přístupů:

 • PCA – na člověka zaměřený přístup C.R. Rogerse
 • PBSP – psychomotorická psychoterapie podle Pessa a Boydnové
 • Fokusing – rozvíjení tělesně zakotveného prožívání a všímavosti
 • Mindfulness – rozvoj plného uvědomění
 • Arteterapie – zpracování osobních témat skrze neverbální výtvarné techniky
 • Krmení démonů v pěti krocích – práce na integraci vlastního stínu (odmítané části sebe)

V průběhu poradenství a psychoterapie pracujeme s osobními tématy, s tělesně zakotveným prožitkem, se sny, s tělesnými reakcemi, osobní a rodinnou historiií.

Objednat se můžete nejlépe telefonicky na telefonním čísle 774 878 063 nebo na e-mailu: kzs@centrum.cz

 • Individuální konzultace

Délka jednoho setkání je 50 minut. Cena jedné konzultace se odvíjí od vašeho měsíčního příjmu podle následujícího pravidala:

Při příjmech do 10000 ,- Kč je cena za konzultaci 300 ,- Kč
Při příjmech do 15000 ,- Kč je cena za konzultaci 400 ,- Kč
Při příjmech do 20000 ,- Kč je cena za konzultaci 500 ,- Kč
Při příjmech do 25000 ,- Kč je cena za konzultaci 600 ,- Kč
Při příjmech do 30000 ,- Kč je cena za konzultaci 700 ,- Kč
Při příjmech do 35000 ,- Kč je cena za konzultaci 800 ,- Kč
Při příjmech do 40000 ,- Kč je cena za konzultaci 900 ,- Kč
Při příjmech do 45000 ,- Kč je cena za konzultaci 1000 ,- Kč
Při příjmech do 50000 ,- Kč je cena za konzultaci 1100 ,- Kč
Při příjmech do 55000 ,- Kč je cena za konzultaci 1200 ,- Kč
Při příjmech do 60000 ,- Kč je cena za konzultaci 1300 ,- Kč
Při příjmech do 65000 ,- Kč je cena za konzultaci 1400 ,- Kč
Při příjmech do 70000 ,- Kč je cena za konzultaci 1500 ,- Kč
Při příjmech do 75000 ,- Kč je cena za konzultaci 1600 ,- Kč
Při příjmech do 80000 ,- Kč je cena za konzultaci 1700 ,- Kč
Při příjmech do 85000 ,- Kč je cena za konzultaci 1800 ,- Kč
Při příjmech do 90000 ,- Kč je cena za konzultaci 1900 ,- Kč
Při příjmech do 95000 ,- Kč je cena za konzultaci 2000 ,- Kč
Při příjmech do 100000 ,- Kč je cena za konzultaci 2100 ,- Kč
atd.

Výši příjmu nedokládáte jen oznámíte kolik budete platit.