Univerzitu zotavení realizuje Klinika zvládání stresu ve spolupráci se spolkem VRZOT z. s.

Zotavit se znamená znovu se rozžít, rozkvést a dát životu smysl poté, co člověka zasáhla nemoc, úraz nebo jiná nepříznivá životní událost.

Kurzy podporující zotavení

Kurzy jsou určeny pro všechny, kdo se z něčeho zotavují, pro jejich blízké i ty, kteří jim pomáhají.

Od 2.10.2023

Osm návyků k zotavení a zvládání života
 12 lekcí

Na kurzu se dozvíte co, je to zotavení. Co pomáhá k zotavení a zvládání života a jak vám k tomu může pomoci všímavost (mindfulness) a proaktivita. Naučíte se: Být všímaví, tady a teď. Být tvůrce svého života navzdory nemoci a životním těžkostem. Rozumět svým zdrojům a silným stránkám. Poznat co je v životě důležité. Být sám sebou a řídit se tím co je pro vás důležité. Plánovat si život k větší spokojenosti. Být asertivní, budovat dobré vztahy, vést zdravou komunikaci. Jak se s druhými dohodnout. Jak pečovat o sebe. Na kurz je třeba se předem přihlásit.

Čas: vždy v pondělí 15:30 – 17:00

Místo konání: Uherské Hradiště

Protzkarova 51, 4. patro

Cena: 100,- Kč za jednu lekci

celkem 1200,- Kč za celý kurz

Je možné zaplatit ve třech platbách

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063