Focusing – Tělesně zakotvené prožívání

Chcete se naučit focusing?

Přihlašte se do tréninkového programu:

Focusing – Trénink tělesně zakotveného prožívání 24 hodin (Akreditace MPSV)

Nebo se focusing naučte postupně na kurzech:

Focusing ke zvládání stresu a emocí 1 (8 hodin, Akreditace MPSV)

Focusing ke zvládání stresu a emocí 2 (16 hodin, Akreditace MPSV)

Je také možné využít individuální nácvik focusingu.

 

Co je to focusing

Focusing je metoda dialogu mezi myslí a tělem, která pomáhá využít moudrost těla ke zvládání života, stresu a  emocí. Díky focusingu objevíte moudrost, kterou k vám denně promlouvá vlastní tělo. Naučíte se využít vlastní emoce, vést s nimi dialog. Focusing vás přivede na hranu uvědomění, kde se nachází naše moudrost a tvořivost. Pokud nedosáhneme hrany uvědomění, nepřinášíme do svého života nic nového. Teprve na hraně uvědomění se odehrává změna, objevují se nové myšlenky, nový vhled a porozumění.

Focusing se využívá jako metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání. V sedmdesátých letech ji objevil na základě výzkumů efektivity psychoterapie E. Gendlin. Přišel na to, že klienti, kteří při psychoterapii spontánně zaměřovali svoji pozornost k tomu, jak emoce zažívají ve svém těle, měli z psychoterapie větší užitek. Na základě tohoto poznatku pak focusing jako metodu práce se svým prožíváním rozpracoval.

Jak vám může focusing pomoci

Emoce jsou prožívané hodnocení sebe, světa a lidi kolem nás. Emoce si uvědomujeme v mysli, ale prožíváme je v těle. Tělo je středem našeho osobního prostoru, je zdrojem, ze kterého vystupují naše, přání, potřeby, touhy. Vše, co se s námi děje má odezvu v našem těle. Tělem dýcháme, vnímáme a cítíme. Naše tělo reaguje na okolní svět a nato jak se daří v něm nacházet uspokojení pro naše potřeby. Hodnocení zdali je pro nás něco příjemné nebo nepříjemné je reakcí našeho těla. Z tohoto hodnocení naším tělem pak označujeme věci jako hodnotné, dobré, špatné, užitečné či neužitečné. Sobě samému, druhým lidem a světu kolem nás rozumíme skrze naše tělo, skrze jemné prožívání v našem těle, skrze v těle prožívanou zkušenost. Je to naše tělo a ne naše mysl kdo je v kontaktu s okolním světem. Naše mysl poznává svět skrze tělo. Ne všemu, co se v našem těle odehrává, rozumíme. Tělesné vjemy jsou často neurčité, nesrozumitelné, není nám jasné, s čím se spojují, s čím souvisejí. Často jen řekneme „cítím se špatně“ ale jaké důvody má naše tělo k takovému „cítění se“.

Porozumět tomuto neurčitému prožívání, kterého si můžeme všimnout v našem těle, nám může přinést lepší porozumění sobě, svým vztahům s druhými lidmi tak i své situaci. A toto porozumění nám pomůže se lépe rozhodovat, zvládat zátěžové situace a chránit svou energii.

Díky fokusingu se naučíte plně vnímat zážitek a dospět k jeho pojmenování. Právě pojmenování našeho prožívání nám umožňuje ho využít ke zvládání zatěžujících událostí, při řízení vlastního života, při zvládání mezilidských vztahů. Pojmenováním se zážitek stává naší součástí, a ne nějakou vnější událostí. Pojmenování dává našemu prožívání smysl.