Výcvik Focusing – tělesně zakotvené prožívání

Šestitýdenní online výcvik

Kurz je vedený jako sebezkušenostní trénink. Zahrnuje šest setkání, mezi kterými budete mít prostor pro nácvik.

Naučte se naslouchat svému tělu. Na kurzu zjistíte, co je to focusing. Jak pomocí focusingu vést dialog se svým tělem, být empatický ke svým pocitům a potřebám. Jak využít moudrost těla ke zvládání života, emocí a stresu. Projdete si šest kroků nácviku metody focusing a naučíte se jak focusing dále trénovat. Také se naučíte jak využít focusing ke zlepšení svých vztahů a schopnosti naslouchat. A jak můžete pomoci zvládat emoce a stres druhým lidem.

Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i druhým lidem. Kurz je akreditován u MPSV

Více informací o metodě focusing

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace: Kurz je akreditován u MPSV

Termín nejbližšího kurzu: Od 11.3. do 22.4. 2024 (1.4. na velikonoční pondělí setkání nebude)

Čas: Setkání budou probíhat vždy v pondělí od 17:30 do 20:30

Místo konání: ONLINE

Rozsh: 24 vyučovacích hodin

Cena: 4800,- Kč

Dotazy:  email: kzs@centrum.cz nebo tel.: 774878063

Přihlášení: Přihláška ke stažení

Přihlášku zasílejte na email: kzs@centrum.cz