Poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství a psychoterapie v oblasti zvládání stresu, duševního zdraví a mezilidských vztahů, k osobnímu rozvoji a k dosažení žádoucích změn v životě.

Terapeutická skupina

Terapeutická skupina s využitím metody PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor)

Trénink ke zvládání stresu

Zvládat stres se lze naučit. V našich tréninkových programech se opíráme o tři účinné metody:

Více informací o tréninkových programech ke zvládání stresu

Pro sociální služby

Akreditované kurzy MPSV  a supervize

Tréninkový program: Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících konpetencí

Pro firmy a organizace

Tréninkový program: Mindfulness v práci

Zvládněte stres ve své organizaci a mějte všímavé zaměstnance. Nabízíme zkrácený 4×4 hodinový (čtyřtýdenní) program nebo plný program 8×4 (osmitýdenní)

Tréninkový program: Mindful leadership

Speciální tréninkový program pro leadery. Program zahrnuje základní trénink mindfulness a následný individuální koučink mindful leadershipu.

Arteterapie

Arteterapie znamená využití uměleckých prostředků, zejména výtvarné tvorby, k osobnostnímu rozvoji a růstu.

Na focusingu založená arteterapie (Focusing oriented art therapy), propojuje metodu focusingu a následné výtvarné zpracování. Pomáhá tam, kde jsou zážitky obtížně uchopitelné do slov.

Psychosomatika a komplexní přístup ke zdraví

Stres a nezvládnuté emoce jsou častou příčinou tělesných nemocí. Při zvládání stresu a psychosomatických potíží kombinujeme prostředky psycholo

gického poradenství a psychoterapie, mindfulness, focusingu a práce s potravinami. Cesta k uzdravení zpravidla zahrnuje změnu v oblasti životního stylu. Více zde

Zvládání stresu v komunikaci

Zvládněte stres v komunikaci.
Všímavá, nenásilná, empatická a respektující komunikace.

Pro sportovce

Zvládnutí stresu je jednou z podstatných stránek sportovního výkonu

Zvládněte stres a zlepšete svůj sportovní výkon.

Tréninkový program: Mindfulness pro sportovce

Program zahrnuje základní trénink mindfulness a následný individuální koučink k osvojení si technik mindfulness při sportovním výkonu.

 

Pro rodiče a pěstouny

Zvládněte stres v rodičovství a využijte ho k rozvoji svých dětí

Tréninkový program: Všímavé rodičovství – Mindful parenting

Pro řidiče

Chcete plně zvládnout řízení nebo zvládnout stres v autě?

Tréninkový program: Všímavý řidič – Mindful driving