Proč trénink ke zvládání stresu

Stres je automatická fyziologická, mentální a emocionální odezva na zatěžující události v našem životě. Je každodenní součástí našeho života. Při pozitivním směrování může stres vést k růstu, akci a kladným změnám. Negativní stres naopak snižuje naši pohodu, ohrožuje naše duševní i tělesné zdraví, narušuje naše vztahy má negativní dopady na náš životní styl i finance.

Naučit se zvládat stres a využít ho k růstu je jedním ze základních úkolů lidského života. Na zvládnutí tohoto úkolu závisí naše spokojenost, osobní svoboda, zdraví i délka života. Pro možnost rozvoje schopnosti zvládání stresu jsme pro vás připravili tři druhy tréninkových programů, které využívají to nejlepší co západní a východní psychologie pro zvládání stresu objevila: Všímavost (mindfulness), Focusing a Proaktivitu.

 

ZÁKLADNÍ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti

Nejbližší trénink: MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti

Unikátní vědecky ověřený osmitýdenní léčebný program snižování stresu pomocí všímavosti (mindfulness). Tento program vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity v Massachusett.

„Pokud jste ochotni vyjít bolesti (emoce, utrpení, stres) vstříc, přijmout ji, pozorovat ji, a neutíkat od ní, může vás toho hodně naučit. Především se naučíte, jak s ní pracovat. Zjistíte, že bolest není statickým prožitkem, neustále se mění. Uvidíte, že počitky jsou jen tím, čím jsou, a vaše myšlenky a pocity jsou něčím odděleným od těch počitků. Zjistíte, že vaše mysl může hrát velkou roli ve vašem utrpení, a také může hrát velkou roli ve vašem osvobození od utrpení. Toto všechno vás může bolest naučit.“    Jon Kabat-Zinn, z knihy Život samá pohroma

Mindfulness, česky všímavost nebo plné uvědomění, je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Díky tréninku mindfulness se naučíte zastavit, zklidnit a zakotvit v přítomném okamžiku. Více si užijete to, co děláte. Zlepšíte soustředění, pozornost a schopnost se rozhodovat. Naučíte se zvládat stres, emoce a zatěžující myšlenky. Získáte větší sebevědomí a zlepšíte své vztahy.

Opakem všímavosti je nevšímavost. Nevšímavého člověka řídí autopilot, je roztržitý, nepřítomný, impulzivní. Všímavý člověk je pilotem svého života, soustředěný, pozorný, dělá uvědomělá rozhodnutí. Všímavost je podkladem pro správné využití všech duševních schopností. Rozvoj všímavosti přispívá ke zlepšení schopnosti zvládat stres, zvládat emoce, zvládat komunikaci, zlepšuje pozornost, zmenšuje počet chyb a chybných rozhodnutí, rozvíjí empatii a soucit. V neposlední řadě všímavost přispívá k celkové životní pohodě, k psychickému i tělesnému zdraví.

Vědecky ověřené přínosy tréninku mindfulness

  • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému, snižuje bolest, snižuje míru stresu.
  • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí a zmírňuje depresivní stavy. Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci – neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi.
  • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy, emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí.
  • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti, zlepšuje paměť, posiluje kreativitu, a schopnost sebeřízení.
  • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním a s pozitivními emocemi. Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností. Spomaluje stárnutí mozku.

Tréninku mindfulness se využívá při léčbě následujících nemocí:

  • Úzkosti, fobie, deprese, schizofrenie, OCD, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, závislosti, schizifrenie.
  • Fibromyalgie, Syndrom dráždivého trakčníku, roztroušená skleróza, rakovina, vysoký krevní tlak, lupénka, astma, AIDS, diabetes, a další chronické onemocnění
  • Bolesti páteře, po operaci, po úrazech, nádorové bolesti, fantomové bolesti, psychosomatické bolesti.

Více informací o mindfulness

 

Focusing – Tělesně zakotvené prožívání ke zvládání stresu a emocí

Na tréninkovém programu se naučíte používat metodu focusing. Focusing je metoda dialogu mezi myslí a tělem, která pomáhá využít moudrost těla ke zvládání života, stresu a emocí. Díky focusingu objevíte moudrost, kterou k vám denně promlouvá vlastní tělo. Naučíte se využít vlastní emoce, vést s nimi dialog. Focusing  objevil v sedmdesátých letech 20. století americký psycholog a filosof Eugen Gendlin, na základě výzkumu efektivity psychoterapie. Focusing vás přivede na hranu uvědomění, kde se nachází naše moudrost a tvořivost. Pokud nedosáhneme hrany uvědomění, nepřinášíme do svého života nic nového. Teprve na hraně uvědomění se odehrává změna, objevují se nové myšlenky, nový vhled a porozumění.

Aktuální nabídka tréninku viz akce. Máte-li o trénink zájem, napište nám na kzs@centrum.cz

Více informací o focusingu

 

MaPT – Mindfulness and Proactivity Training

MaPT – Mindfulness and Proactivity Training (Na všímavosti založený trénink proaktivity) je intenzivní 12 týdenní tréninkový program, který propojuje východní a západní tradici zvládání života. Propojuje trénink mindfulness s tréninkem proaktivity. Významný Vídeňský psychiatr V. E. Frankl prohlásil, že mezi podnětem a reakcí na něj je prostor pro svobodnou volbu. V tomto prostoru leží naše schopnost určit svůj osud. Nikoli podnět (stresor) ale naše reakce na něj rozhoduje o našem životním štěstí. Všímavost (mindfulness) je schopností tento prostor vytvořit a proaktivita je schopností tento prostor využít.

Aktuální nabídka tréninku viz akce. Máte-li o trénink zájem, napište nám na kzs@centrum.cz

Více informací o mindfulness

Více informací o proaktivitě

 

SPECIALIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Tréninkový program: Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

Akreditovaný program pro oblast sociálních služeb. Tréninkový program propojuje trénink mindfulness, focusingu a vztahových kompetencí C. R. Rogerse (opravdovost, bezpodmínečné přijetí, empatie)

Více informací: Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí – akreditace pro sociální služby

Tréninkový program: Mindful leadership

Buďte vědomím a všímavým leaderem. Speciální tréninkový program pro leadery s individuálním přístupem. Program zahrnuje základní trénink MBSR a následný individuální koučink mindful leadershipu.

Tréninkový program: Mindfulness pro sportovce (Mindful fitness coaching)

Zvládněte stres a zlepšete svůj sportovní výkon. Program zahrnuje základní trénink MBSR a následný individuální koučink k osvojení si technik mindfulness při sportovním výkonu.

Tréninkový program: Všímavé rodičovství  (Mindful parenting)

Zvládněte stres v rodičovství a využijte ho k rozvoji svých dětí. Program zahrnuje základní trénink MBSR, trénink všímavé komunikace s dětmi a trénink zvládání emocí u dětí.

Tréninkový program: Všímavý řidič – Mindful driving

Chcete plně zvládnout řízení nebo zvládnout stres v autě? Program zahrnuje základní trénink MBSR a následný trénink všímavý řidič.

Nově: on-line Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity (MaPT)