Nově: on-line Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity (MaPT)

 

Proč trénink ke zvládání stresu

Stres je automatická fyziologická, mentální a emocionální odezva na zatěžující události v našem životě. Je každodenní součástí našeho života. Při pozitivním směrování může stres vést k růstu, akci a kladným změnám. Negativní stres naopak snižuje naši pohodu, ohrožuje naše duševní i tělesné zdraví, narušuje naše vztahy má negativní dopady na náš životní styl i finance.

Naučit se zvládat stres a využít ho k růstu je jedním ze základních úkolů lidského života. Na zvládnutí tohoto úkolu závisí naše spokojenost, osobní svoboda, zdraví i délka života. Pro možnost rozvoje schopnosti zvládání stresu jsme pro vás připravili tři druhy tréninkových programů, které využívají to nejlepší co západní a východní psychologie pro zvládání stresu objevila: Všímavost (mindfulness), Focusing a Proaktivitu.

 

ZÁKLADNÍ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Zvládněte stres s mindfulness za 8 týdnů

Zvládněte stres s mindfulness za 8 týdnů je osmitýdenní tréninkový program vycházející z programů MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Jde o intenzivní program kombinující duševní a tělesné cvičení rozvíjející mindfulness. Mindfulness je jedním z nejúčinnějších nástrojů ke zvládání stresu. Mindfulness, česky všímavost nebo plné uvědomění, je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Je komplexní duševní schopností či vlastností, kterou je možné dále kultivovat. V současné době je jedním z nejvíce se rozvíjejících konceptů v oblasti osobního a profesního rozvoje. Jestliže je mezi podnětem a reakcí na něj prostor pro svobodnou volbu, mindfulness umožňuje tento prostor rozšířit. Díky plnému uvědomění jsme schopní zaujmout odstup a stát se pozorovatelem sebe sama.

Opakem všímavosti je nevšímavost. Nevšímavého člověka řídí autopilot, je roztržitý, nepřítomný, impulzivní. Všímavý člověk je pilotem svého života, soustředěný, pozorný, dělá uvědomělá rozhodnutí. Všímavost je podkladem pro správné využití všech duševních schopností. Rozvoj všímavosti přispívá ke zlepšení schopnosti zvládat stres, zvládat emoce, zvládat komunikaci, zlepšuje pozornost, zmenšuje počet chyb a chybných rozhodnutí, rozvíjí empatii a soucit. V neposlední řadě všímavost přispívá k celkové životní pohodě, k psychickému i tělesnému zdraví.

Tréninkový program je rozčleněn do osmi setkání v délce přibližně 4 vyučovací hodiny (180 minut). Mezi setkáními účastníci nacvičují podle instruktážního CD.

Aktuální nabídka tréninku viz akce. Máte-li o trénink zájem, napište nám na kzs@centrum.cz

Více informací o mindfulness

 

Focusing – využijte moudrost těla ke zvládání emocí a stresu

Na třídenním tréninkovém programu se naučíte používat metodu focusing. Focusing je metoda dialogu mezi myslí a tělem, která pomáhá využít moudrost těla ke zvládání života, stresu a emocí. Díky focusingu objevíte moudrost, kterou k vám denně promlouvá vlastní tělo. Naučíte se využít vlastní emoce, vést s nimi dialog. Focusing  objevil v sedmdesátých letech 20. století americký psycholog a filosof Eugen Gendlin, na základě výzkumu efektivity psychoterapie. Focusing vás přivede na hranu uvědomění, kde se nachází naše moudrost a tvořivost. Pokud nedosáhneme hrany uvědomění, nepřinášíme do svého života nic nového. Teprve na hraně uvědomění se odehrává změna, objevují se nové myšlenky, nový vhled a porozumění.

Aktuální nabídka tréninku viz akce. Máte-li o trénink zájem, napište nám na kzs@centrum.cz

Více informací o focusingu

 

MaPT – Mindfulness and Proactivity Training

MaPT – Mindfulness and Proactivity Training (Na všímavosti založený trénink proaktivity) je intenzivní 12 týdenní tréninkový program, který propojuje východní a západní tradici zvládání života. Propojuje trénink mindfulness s tréninkem proaktivity. Významný Vídeňský psychiatr V. E. Frankl prohlásil, že mezi podnětem a reakcí na něj je prostor pro svobodnou volbu. V tomto prostoru leží naše schopnost určit svůj osud. Nikoli podnět (stresor) ale naše reakce na něj rozhoduje o našem životním štěstí. Všímavost (mindfulness) je schopností tento prostor vytvořit a proaktivita je schopností tento prostor využít.

Aktuální nabídka tréninku viz akce. Máte-li o trénink zájem, napište nám na kzs@centrum.cz

Více informací o mindfulness

Více informací o proaktivitě

 

SPECIALIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Tréninkový program: Na všímavosti (mindfulness) založený trénink pomáhajících kompetencí

Akreditovaný program pro oblast sociálních služeb. Tréninkový program propojuje trénink mindfulness, focusingu a vztahových kompetencí C. R. Rogerse (opravdovost, bezpodmínečné přijetí, empatie)

Tréninkový program: Mindful leadership

Buďte vědomím a všímavým leaderem. Speciální tréninkový program pro leadery s individuálním přístupem. Program zahrnuje základní trénink mindfulness a následný individuální koučink mindful leadershipu.

Tréninkový program: Mindfulness pro sportovce (Mindful fitness coaching)

Zvládněte stres a zlepšete svůj sportovní výkon. Program zahrnuje základní trénink mindfulness a následný individuální koučink k osvojení si technik mindfulness při sportovním výkonu.

Tréninkový program: Všímavé rodičovství  (Mindful parenting)

Zvládněte stres v rodičovství a využijte ho k rozvoji svých dětí. Program zahrnuje základní trénink mindfulness, trénink všímavé komunikace s dětmi a trénink zvládání emocí u dětí.

Tréninkový program: Všímavý řidič – Mindful driving

Chcete plně zvládnout řízení nebo zvládnout stres v autě? Program zahrnuje základní trénink mindfulness a následný trénink všímavý řidič.