Otevřené kurzy pro sociální služby

 19. – 20. 8. 2023

v Brně

 

 

Úvod do PBSP – Pesso Boyden system psychomotor

Cesta k překonání traumat a nenaplněných potřeb. Sebepoznávací a seberozvojový workshop. Více informací o PBSP

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (16h)

Čas: 9:00 – 17:00

Místo konání: Brno, Antonína Procházky 5, Brno – Pisárky (dřevěná část budovy)

Cena: 3100,- Kč

 

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 25. – 27. 8. 2023

v Brně

 

 

Mindfulness a focusing ke zvládání stresu a emocí

Moudrost těla – Tělo jako zdroj

Spřátelte se se svým tělem a získejte ve svém těle zdroj pro zvládání stresu a emocí. Více informací o kurzu

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (24h)

Čas: 9:00 – 17:00

Místo konání: Brno, Antonína Procházky 5, Brno – Pisárky (dřevěná část budovy)

Cena: 4100,- Kč

 

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 9. – 10. 9. 2023

v Uherském Hradišti

 

 

Úvod do PBSP – Pesso Boyden system psychomotor

Cesta k překonání traumat a nenaplněných potřeb. Sebepoznávací a seberozvojový workshop. Více informací o PBSP

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (16h)

Čas: 9:00 – 17:00

Místo konání: Uherské Hradiště, Protzkarova 51, 4. patro

Cena: 3100,- Kč

 

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 14.9. 2023

ONLINE

 

 

Mindfulness  ke zvládání stresu a emocí 1 ONLINE

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (8h)

Čas: 8:30 – 15:30

Místo konání: Online

Cena: 1490,- Kč

 

Více informací o kurzu:

Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 Od 2.10 do 20.11 2023

v Brně

 

 

MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti pro terapeuty a další pomáhající profese

MBSR – Mindfulness based stress reduction

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (32h)

Čas: Vždy v pondělí od 8:30 do 11:30

Místo konání: Brno, Antonína Procházky 5, Brno – Pisárky (dřevěná část budovy)

Cena: 5100,- Kč

 

Základní kurz MBSR je v tomto programu rozšířen o informace a zkušenosti z pohledu psychoterapie a neurověd.
Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

4.10.  až 8.11. 2023

ONLINE

 

 

Šestitýdenní online trénink

Focusing – Tělesně zakotvené prožívání ke zvládání stresu a emocí

 Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (24h)

Čas: vždy ve středu od 18:00 do 21:00

Místo konání: ONLINE, přes Zoom, je nutné připojení s kamerou a mikrofonem

Cena: 4100,- Kč

Šestitýdenní online trénink
Na kurzu se naučíte naslouchat svému tělu, zjistíte, co je to focusing. Jak pomocí focusingu vést dialog se svým tělem, být empatický ke svým pocitům a potřebám. Jak využít moudrost těla ke zvládání života, emocí a stresu. Projdete si šest kroků nácviku metody focusing a naučíte se jak focusing dále trénovat. Také se naučíte jak využít focusing ke zlepšení svých vztahů a schopnosti naslouchat. A jak můžete pomoci zvládat emoce a stres druhým lidem. Kurz je vedený jako sebezkušenostní trénink. Zahrnuje šest setkání, mezi kterými budete mít prostor pro nácvik.

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 12.10. 2023

 

 

Mindfulness  ke zvládání stresu a emocí 1

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (8h)

Čas: 8:30 – 15:30

Místo konání: Uherské Hradiště, Protzkarova 51, 4. patro

Cena: 1490,- Kč

 

Více informací o kurzu:

Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 7.11. 2023

 

 

 

 Arteterapie a práce s emocemi 1

Lektor: Bc. Lucie Šalplachtová, DiS.

Akreditace u MPSV (8h)

Čas: 8:30 – 15:30

Místo konání: Uherské Hradiště, Protzkarova 51, 4. patro

Cena: 1490,- Kč

 

Více informací o kurzu:

Arteterapie a práce s emocemi 1

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 30.11. 2023

ONLINE

 

 

Komplexní přístup ke zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (8h)

Čas: 8:30 – 15:30

Místo konání: Online

Cena: 1490,- Kč

 

Více informací o kurzu:

Komplexní přístup ke zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

 14.12. 2023

ONLINE

 

 

Focusing  ke zvládání stresu a emocí 1 ONLINE

Lektor: Michal Šalplachta

Akreditace u MPSV (8h)

Čas: 8:30 – 15:30

Místo konání: Online

Cena: 1490,- Kč

 

Více informací o kurzu:

Focusing ke zvládání stresu a emocí 1

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

nebo tel. 774 878 063

Přihláška ke stažení

 

Závazná přihláška na kurz – pro sociální služby

Řekněte si o to co potřebujete.

Chybí Vám v naší nabídce nějaký otevřených kurz? Řekněte si o něj a my jej v příštím období nabídnem.

Rádi připravíme kurz přímo pro Vaši organizaci, tak aby Vám co nejvíce vyhovoval.

Napište nám na kzs@centrum.cz

Projděte si katalog našich kurzů.