MBSR – Program snižování stresu pomocí všímavosti

MBSR – Mindfulness based stress reduction

Bližší Informace o programu

MBSR je unikátní vědecky ověřený osmitýdenní léčebný program snižování stresu pomocí všímavosti (mindfulness). Tento program vyvinul na konci sedmdesátých let 20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity v Massachusett.

„Pokud jste ochotni vyjít bolesti (emoce, utrpení, stres) vstříc, přijmout ji, pozorovat ji, a neutíkat od ní, může vás toho hodně naučit. Především se naučíte, jak s ní pracovat. Zjistíte, že bolest není statickým prožitkem, neustále se mění. Uvidíte, že počitky jsou jen tím, čím jsou, a vaše myšlenky a pocity jsou něčím odděleným od těch počitků. Zjistíte, že vaše mysl může hrát velkou roli ve vašem utrpení, a také může hrát velkou roli ve vašem osvobození od utrpení. Toto všechno vás může bolest naučit.“            Jon Kabat-Zinn, z knihy Život samá pohroma

Mindfulness, česky všímavost nebo plné uvědomění, je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Díky tréninku mindfulness se naučíte zastavit, zklidnit a zakotvit v přítomném okamžiku. Více si užijete to, co děláte. Zlepšíte soustředění, pozornost a schopnost se rozhodovat. Naučíte se zvládat stres, emoce a zatěžující myšlenky. Získáte větší sebevědomí a zlepšíte své vztahy.

V ceně je také jedno celodenní tréninkové setkání. Pro vstup do programu je nutné absolvovat úvodní setkání, které může být osobně nebo online.

Vědecky ověřené přínosy tréninku mindfulness

 • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému, snižuje bolest, snižuje míru stresu. Využívá se k léčbě duševních i tělesných obtíží.
 • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí a zmírňuje depresivní stavy. Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci – neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi.
 • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy, emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí.
 • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti, zlepšuje paměť, posiluje kreativitu, a schopnost sebeřízení.
 • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním fungování a s pozitivními emocemi. Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností. Zpomaluje stárnutí mozku.

Organizace programu:

 • Trénink je rozdělen do 8 setkání jednou za týden v délce 2,5-3 hodiny.
 • Probíhá skupinovou formou jako osobní nebo online setkání.
 • Na setkáních se účastníci naučí meditativní i nemeditativní postupy zvládání stresu a emocí a rozvoje všímavosti, empatie, přijetí a soucitu.
 • Mezi setkáními je od účastníků vyžadováno pravidelné každodenní provádění naučených postupů na základě instruktážních materiálů v rozsahu cca 45 – 60 minut denně.
 • Součástí programu je jedno celodenní tréninkové setkání.
 • Před vstupem do programu je nutné absolvovat úvodní setkání osobně nebo online.
 • Možnost akreditace MPSV: Zaměstnanci sociálních služeb mají možnost získat osvědčení v rozsahu 32 hodin

Cena pro veřejnost: Je stanovena dle principů dobrotivosti a soucitu na základě vašich příjmů dle následujícího pravidla:

 • Při příjmu do 10000,- Kč je vaše platba 2400,- Kč.
 • Při příjmu do 15000,- Kč je vaše platba 3200,- Kč.
 • Při příjmu do 20000,- Kč je vaše platba 4000,- Kč.
 • Při příjmu do 25000,- Kč je vaše platba 4800,- Kč.
 • Při příjmu do 30000,- Kč je vaše platba 5600,- Kč.
 • Při příjmu nad 30000,- Kč je vaše platba 6400,- Kč.

Platbu je možné rozdělit na dvě splátky

Cena pro zaměstnance sociálních služeb: pokud kurz platí organizace a chcete osvědčení MPSV je cena 6400,- Kč

Nejbližší termíny:

Osobně v Uherském Hradišti trénink zahajuje 29. Dubna 2024. Vždy v pondělí od 17:30 do 20:00

ONLINE trénink zahajuje 29. Dubna 2024. Vždy v pondělí od 17:30 do 20:00

Před vstupem do programu je nutné absolvovat úvodní individuální rozhovor osobně nebo online. Cena jako za individuální konzultaci.

 

Přihlašujte se na kzs@centrum.cz nebo tel 774878063

 

Více informací o mindfulness naleznete zde