Být zranitelný

Dovolme si být zranitelní

Autor: Michal Šalpalchta

Ve čtvrtek jsem cestou do Brna v autobuse meditoval a následně jsem si udělal focusing na pocit co se mi objevil na hrudi. Zkoumal jsem tento pocit, jak je zároveň studený i teplý, stažený a sevřený jako úzkost. Po chvíli, co jsem tomuto pocitu věnoval pozornost, se však první dojem sevřenosti začal jevit jako citlivost. Ten pocit není sevřený ale citlivý. Je plný života, plný touhy po životě. Hledal jsem význam, který by tento pocit vystihl. Je jako zvířátko, které se právě svléklo z kůže, je jako bez krunýře. Význam tohoto pocitu se mi postupně zpřesňoval. Ten pocit je jako jít s kůží na trh. To byl ten nejpřesnější význam. Jako jít s kůží na trh. Přesně jsem cítil, že to je to, co nyní potřebuji, dovolit si být sám sebou, projevit své pravé já a jít s kůží na trh. Tento pocit, který cítím ve svém těle, zároveň pučí životem, touží po životě a zároveň je zranitelný a potřebuje mou péči. Ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, mým tělem projelo zvláštní vzrušení a mravenčení. Toto místo, tento pocit potřebuje péči a zároveň potřebuje zůstat zranitelné. V tu chvíli mi to došlo, úzkost je nejdůležitější pocit našeho života. Úzkost v sobě skrývá citlivost, touhu žít a otevřenost ke všemu, co vnímáme. Jen když nemáme dostatek péče, která vyváží naši zranitelnost, objeví se strach ze zranění. Přes veškerou nepříjemnost je úzkost jen projevem touhy žít, s citlivostí a otevřeností zažívat tento svět a učit se. Zároveň k tomu potřebujeme hodně lásky a péče. Nyní mi běží hlavou, kolik lidí se snaží své úzkosti zbavit, odstranit ji, umrtvit ten pocit. Místo aby se zaměřili na lásku a péči, které by vyvážili naši zranitelnost. Dejme své úzkosti to, co potřebuje: přijetí, pozornost, péči a lásku a ona nám to vrátí jako sílu žít. Je to zvláštní paradox naší lidské existence. Tím, že si dovolíme prožívat úzkost a být zranitelní, se můžeme stát šťastní a silní. Cesta hrdiny nevede od toho, co nás děsí, ale skrz. Nedusme svůj život v sobě, dovolme si být sami sebou, otevření, citliví a zranitelní. Místo, abychom se své úzkosti vyhýbali, rozvíjejme péči a lásku k sobě i druhým. Učme se prožívat svou úzkost, svůj hněv i bolest. V každém z těchto pocitů je touha žít. Nepotřebujeme krunýř, který by chránil naši zranitelnost. Potřebujeme zůstat zranitelní a vyvážit ji péčí a láskou.

Mějte svůj život v hrsti

Mějte svůj život v hrsti

Autor: Michal Šalplachta

„To, čemu věnujeme pozornost, roste“

Být v životě spokojený a zdraví není cílem ale výsledkem našeho úsilí. Přímé úsilí o spokojenost většinou končí nešťastně. Naše životní spokojenost a zdraví se odvíjejí od našeho životního stylu. Ten může být plný zátěže a stresu nebo plný zdrojů a příležitostí. Spokojenost je výsledkem vědomého života. Na věci, které nás činí spokojenými, často zapomínáme, protože přestože jsou důležité, naši pozornost strhávají podněty, které si intenzivněji říkají o pozornost. Takovými podněty mohou být např. podružné pracovní úkoly, reklamy na internetu, požadavky druhých lidí, televize. Jednoduchá pomůcka život v hrsti vám pomůže na to nejdůležitější, co v životě máme, myslím tím sebe, nezapomínat. Spokojení a zdraví jsme, když máme v pořádku pět oblastí života:

  • Spánek a odpočinek – máme přiměřené množství spánku a odpočinku během dne
  • Jídlo a voda – zdravé jídlo, dostatek zeleniny, zelené potraviny, pitný režim
  • Pohyb a dech – máme dostatek pohybu a náš dech je plný a uvolněný
  • Psychika – rozvíjíme svou mysl a zdraví postoj k životu, provádíme duševní hygienu
  • Vztahy – věnujeme pozornost našim důležitým vztahům a pečujeme o ně

Tyto oblasti si zaslouží, abychom jim věnovali plnou vědomou a láskyplnou pozornost. Zde nám může pomoci rozvíjet svou všímavost neboli mindfulness. Mindfulness neboli plné uvědomění v přítomném okamžiku s postojem přijetí bez očekávání a hodnocení nám umožní o těchto pět oblastí pečovat. Mindfulness je šestou oblastí, o kterou je důležité v našem pečovat.

Popis techniky život v hrsti

Podívejte se na svou dlaň a své prsty na vaší dominantní ruce (u praváků pravá, leváků levá). Uvědomte si střed dlaně, zde leží vaše plné všímavé uvědomění (mindfulness) od tohoto středu přenášejte postupně pozornost ke svým prstům. Zaměřte pozornost na malíček, uvědomte si ho a spojte si ho se spánkem a odpočinkem. V mysli si zároveň uvědomujte svůj malíček a slova spánek a odpočinek. Uvědomte si, jak jsou na tom váš spánek a odpočinek dnes i v uplynulém období vašeho života.  Následně přeneste svou pozornost na druhý prst, uvědomte si ho a spojte si ho s jídlem a vodou.  V mysli si zároveň uvědomujte svůj druhý prst a slova jídlo a voda. Uvědomte si, jak to máte s příjmem zdravé stravy a vody dnes i v předchozím období. Dále přeneste svou pozornost na třetí prst, uvědomte si ho a spojte s pohybem a dechem. V mysli si zároveň uvědomujte svůj třetí prst a slova pohyb a dech. Můžete si přitom uvědomit jak je na tom váš dech a vaše tělo v tuto chvíli i se vám daří mít dostatek pohybu a plný dech v uplynulých dnech. Nyní přeneste svou pozornost na čtvrtý prst, uvědomte si ho a spojte si ho se svou psychikou. V mysli si zároveň uvědomujte svůj čtvrtý prst a slovo psychika. Uvědomte si jak je na tom vaše psychika v tuto chvíli. Uvědomte si, jak se cítíte a jak se vám daří o svou mysl pečovat. Nyní přeneste pozornost na svůj palec, uvědomte si ho a spojte ho se svými vztahy. Zároveň si uvědomujte svůj palec a zároveň slovo vztahy. Uvědomte si, jak jsou na tom vaše vztahy a jak se vám daří o své vztahy pečovat. Na závěr cvičení sevřete svou ruku v pěst, uvědomte si ji a řekněte si „nyní mám svůj život v hrsti“.

Kdykoliv během dne si můžete svou dlaň a své prsty uvědomit a bez posuzování a kritizování se si připomenout, jak jsou na tom vaše všímavost, spánek a odpočinek, jídlo a voda, pohyb a dech, psychika a vaše vztahy. Jen tím, že těmto oblastem svého života věnujeme pozornost, se začne váš život měnit. Neboť to čemu věnujeme pozornost, v našem životě roste.

Pokud se vám v některé s těchto oblastí nedaří nalézt rovnováha nebo dosáhnout požadované změny na klinice zvládání stresu vám s tím pomůžeme.