MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity 3. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity 3. lekce

Videopřednáška ke 3. lekci na youtube a Fb

Úkoly pro 3. lekci

1) V následujícím týdnu cvičte každý den dvakrát za den meditaci všímavost k tělu a dechu podle instrukce.

2) V následujícím týdnu jedno jídlo jezte s plným uvědoměním.

3) V následujícím týdnu provádějte jednu běžnou pravidelnou činnost s plným uvědoměním.

Úvodní instrukce ke cvičení meditace k tělu a dechu: Příprava na meditaci k tělu a dechu

Instrukce k nácviku meditace všímavost k tělu a dechu: Meditace k tělu a dechu

Pokud narazíte na překážky, využijte možnost konzultací k absolvování tréninku.

Relaxujte smíchem !!!

Relaxujte smíchem !!!

Ještě bláznivější relaxace. Nejlépe si ji užijete společně s přáteli. Žádné chmury a pojdtě se zasmát. Opět je důležité nejen se dívat ale také se zapojit.

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 2. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 2. lekce

Videopřednáška k druhé lekci na Youtube na Fb

Úkoly pro druhou lekci:

V následujícím týdnu přidejte ke cvičení všímavosti i nacvičování proaktivního postoje.

1) Během dne si dělejte zastavení, při kterých si uvědomíte čemu věnujete pozornost teď a tady.

Věnujete pozornost tomu co ovlivnit můžete nebo tomu co ovlivnit nemůžete?

Věnujete pozornost tomu co se stalo nebo tomu co chcete aby se stalo?

Zaujímáte postoj tvůrce nebo oběti dané situace?

Později si své pozorování podrobně zaznamenejte do pracovního listu nebo osobního deníku, bez toho abyste se za to hodnotili. Jen si se zvědavostí, co to přinese, zaznamenejte, čeho jste si u sebe všimli. Cílem je sebeuvědomění ne sebekritika.

K tomuto cvičení můžete využít  následující pracovní list k zaznamenávání situací: Pracovní list proaktivní postoj a pozornost

2) Během dne si dělejte zastavení ve kterých budete zaujímat tělesný postoj jako král/ královna svého života. Uvědomte si přitom své tělo, spojení se zemí, uvědomte si svá chodidla, své těžiště, pevné spojení s gravitací. Srovnejte svou páteř, narovnejte a zároveň uvolněte ramena. Lehce pozvedněte bradu, uvědomte si svůj dech, svůj střed. Uvědomte si jak prožíváte tuto polohu. Představte si, že jste král/ královna svého života. Stůjte a pohybujte se jako král/ královna. Uvědomujte si svou moc, nezávislost a připravenost reagovat – odpovědět na to co přichází. Stůjte jako tvůrce svého života ne jako oběť. Uvědomujte si, že své reakce máte ve svých rukou. Uvědomujte si svou schopnost nést odpovědnost za sebe, své reakce, své emoce, své potřeby.

K tomuto cvičení můžete využít vedení instrukce, jež je součástí videopřednášky k této lekci.

Pokud narazíte na překážky, využijte možnost konzultací k absolvování tréninku.

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 1. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity – úvod

Trénink obsahuje 16 lekcí rozložených do 8 týdnů. Každý týden má dvě lekce, jedna lekce se zaměřuje na nácvik všímavosti, druhá na nácvik proaktivity. Trénik předpoklásá, že shlédnete video-přednášku a následně budete cvičit zadané cvičení a pracovní listy. Trénink si můžete samozřejmě individuálně upravit,  každé lekci se můžete věnovat déle a trénink roztáhnout do více dnů. V případě, že se rozhodnete trénink absolvovat, doporučuji vám od od tréninku nic neočekávat, ale přistoupit k němu se zvědavostí, co vám trénink přinese až jej dokončíte. Může se stát, že vás jednotlivé lekce budou nudit,nebo se vám do nich nebude chtít. Nenechte se tím odradit, ale stále se zvědavostí, co to nakonec přinese, cvičte dál. Jak říká Jon-Kabat Zinn, autor tréninku MBSR:“Cvičte jako by vám šlo o život, protože ono vám jde.“ Stres, totiž nejen že snižuje kvalitu života, ale život zkracuje.

CENA: Trénink je volně dostupný na tomto webu na základě principu dobrotivosti a štědrosti. Pokud je pro Vás trénink přínosný projevte i vy štědrost a podpořte činnost Kliniky zvládání stresu.

ČÚ: 5409620339/0800

Pro vystavení faktury zašlete své údaje na kzs@centrum.cz

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 1. lekce

Co znamená zkratka MaPT ? je to z angličtiny Mindfulness and proactivity training

Video přednáška k 1. lekci na fb  na youtube

Úkol pro 1. týden

1) Alespoň 6x za týden nacvičovat cvičení zakotvení v pěti smyslech

2) Zopakovat si rozinkovou meditaci

3) Vybrat si jednu každodenní činnost a provádět ji s plným uvědoměním

Úvodní audio instrukce k nácviku zakotvení v pěti smyslech: Nácvik zakotvení v pěti smyslech úvod

Instrukce k samotnému nácviku zakotvení v pěti smyslech: Nácvik zakotvení v pěti smyslech instrukce

Písemné instrukce ke cvičení zakotvení v pěti smyslech: Cvičení zakotvení v pěti smyslech

Pokud narazíte na překážky, využijte možnost konzultací k absolvování tréninku.