MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 2. lekce

MaPT – Trénink zvládání stresu pomocí všímavosti a proaktivity: 2. lekce

Videopřednáška k druhé lekci na Youtube na Fb

Úkoly pro druhou lekci:

V následujícím týdnu přidejte ke cvičení všímavosti i nacvičování proaktivního postoje.

1) Během dne si dělejte zastavení, při kterých si uvědomíte čemu věnujete pozornost teď a tady.

Věnujete pozornost tomu co ovlivnit můžete nebo tomu co ovlivnit nemůžete?

Věnujete pozornost tomu co se stalo nebo tomu co chcete aby se stalo?

Zaujímáte postoj tvůrce nebo oběti dané situace?

Později si své pozorování podrobně zaznamenejte do pracovního listu nebo osobního deníku, bez toho abyste se za to hodnotili. Jen si se zvědavostí, co to přinese, zaznamenejte, čeho jste si u sebe všimli. Cílem je sebeuvědomění ne sebekritika.

K tomuto cvičení můžete využít  následující pracovní list k zaznamenávání situací: Pracovní list proaktivní postoj a pozornost

2) Během dne si dělejte zastavení ve kterých budete zaujímat tělesný postoj jako král/ královna svého života. Uvědomte si přitom své tělo, spojení se zemí, uvědomte si svá chodidla, své těžiště, pevné spojení s gravitací. Srovnejte svou páteř, narovnejte a zároveň uvolněte ramena. Lehce pozvedněte bradu, uvědomte si svůj dech, svůj střed. Uvědomte si jak prožíváte tuto polohu. Představte si, že jste král/ královna svého života. Stůjte a pohybujte se jako král/ královna. Uvědomujte si svou moc, nezávislost a připravenost reagovat – odpovědět na to co přichází. Stůjte jako tvůrce svého života ne jako oběť. Uvědomujte si, že své reakce máte ve svých rukou. Uvědomujte si svou schopnost nést odpovědnost za sebe, své reakce, své emoce, své potřeby.

K tomuto cvičení můžete využít vedení instrukce, jež je součástí videopřednášky k této lekci.

Pokud narazíte na překážky, využijte možnost konzultací k absolvování tréninku.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *