Focusing ke zvládání stresu a emocí 1

Rozsah kurzu: 8 hodin

Akreditace: MPSV (A2023/0354-SP/PC/VP)

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Anotace:

„Základem změny je změna prožívání.“ Eugen Gendlin

Kurz seznamuje účastníky s metodou Focusing – (tělesně zakotvené prožívání) a možnostmi jeho využití pro svoji vlastní duševní hygienu, zvládání vlastních emocí, zvládání stresu a sebereflexi, stejně jako pro zlepšení schopnosti empatie a naslouchání k sobě i druhým. Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i druhým. Tento kurz je koncipován jako úvodní seznámení s metodou focusing a možnostmi jejího využití při rozvoji jejich duševní hygieny a pro rozvoj kompetencí zvládat stres. Na kurzu si účastníci prakticky vyzkoušejí focusing pro použití pro vlastní duševní hygienu.

 Co se naučíte:

Zjistíte, co je to focusing. Jak pomocí focusingu vést dialog se svým tělem, být empatický ke svým pocitům a potřebám. Jak využít moudrost těla ke zvládání života, emocí a stresu. Projdete si šest kroků nácviku metody focusing a naučíte se jak focusing dále trénovat.

Nejbližší termín: 3.2.2024 v Uherském Hradišti od 8:30 do 15:30

Přihlašujte se na: kzs@centrum.cz

Přihláška ke stažení

Zpět na otevřené kurzy pro sociální služby