Arteterapie a práce s emocemi 1

Rozsah kurzu: 8 hodin

Akreditace: MPSV (A2023/0355-SP/PC)

Lektor: Bc. Lucie Šalplachtová, DiS.

„Už samotný akt malování či kreslení, bez jakéhokoli terapeutického zásahu, je mocným prostředkem k sebevyjádření, podporujícím vědomí vlastní identity a umožňujícím vyjádřit emoce“                                                                                                       Violet Oaklander

Anotace:

Jedná se o úvodní jednodenní sebezkušenostní kurz zaměřený na sebepoznání a seberozvoj v oblasti práce s vlastními emocemi skrze arteterapeutické techniky. Účastník si zažije možnost setkat se a pracovat s vlastními emocemi pomocí arteterapeutických technik. Během kurzu budeme výtvarně ztvárňovat své emoce a emoční stavy, budeme se zaměřovat na uvědomění si tělesného prožitku emocí a jejich výtvarné vyjádření. Využijeme výtvarných prostředků jako možnost, jak si plně zažít emocionální stav a porozumět svým emocím. Vyzkoušíme si jak si pomoci při vyhrocených emocích pomocí arteterapeutických technik. Využijeme arteterapeutické techniky k relaxaci a prozkoumání svých silných stránek a zdrojů. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Co se naučíte:

  • Účastník je seznámen s možností využití arteterapeutických technik pro práci s vlastními emocemi.
  • Účastník je seznámen se základem teorie symbolizace a významem výtvarného vyjádření (exprese) pro zpracování emocionálních prožitků.
  • Účastník je seznámen s pravidly a kompetencemi pro použití arteterapeutických technik.
  • Účastník se sebezkušenostní formou seznámil s vybranými arteterapeutickými technikami pro práci s vlastními emocemi a pro vlastní duševní hygienu a relaxaci.
  • Účastník si zažil a ve skupině reflektoval vlastní prožitek s použitím vybraných arteterapeutických technik.

Nejbližší termín: 7.11.2023 v Uherském Hradišti od 8:30 do 15:30

Zpět na otevřené kurzy pro sociální služby